Tag

kiến trúc & thiết kế

Tư vấn giá

Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng

định giá miền đất thịnh 0987 033 169

Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng Thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng I. Mục đích của việc thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình.   Tất cả các dự án xây dựng dù lớn hay bé, dù đơn giản hay phức tạp đều cần được thẩm tra, thẩm định, định giá, dự toán bởi đây là cơ sở để huy động vốn, xác định tính khả thi của dự án xây dựng. Trước…

Đọc