All Posts By

mang1 dat

Định giá & thẩm định giá Nhà, đất

Vai Trò Của Người Thẩm Định Giá Trong Định Giá Bất Động Sản

tham-dinh-gia-mien-dat-thinh-0987-033-169

Định Giá Bất Động Sản Định Giá Bất Động Sản Bất Động Sản là tài sản hữu hình có giá trị lớn của cá nhân và doanh nghiệp, và tài sản này sẽ là căn cứ để định giá giá trị doanh nghiệp, hạch toán kế toán, tính thuế doanh nghiệp. Do đó, để kết quả định giá Bất Động Sản được chính xác, thì người thẩm định giá có vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu…

Đọc