Category

Giá cả thị trường

Giá cả thị trường

Đường biên về giá sản phẩm của doanh nghiệp

Đường biên về giá sản phẩm của doanh nghiệp Doanh nghiệp khi phát triển từ giá thấp chuyển sang giá cao là một việc hết sức khó khăn trong việc hình thành dòng sản phẩm, có nhiều doanh nghiệp sau khi đã thành công trong dòng sản phẩm giá thấp sau đó muốn chuyển sang dòng sản phẩm có giá cao là việc hoàn toàn khó khăn, vì sao?. Người tiêu đã quen dần với dòng sản phẩm của doanh…

Đọc