Category

Ngành thẩm định giá

Ngành thẩm định giá

Luật pháp về đấu giá trực tuyến

Luật pháp về đấu giá trực tuyến Hiện nay chúng ta chưa có luật áp dụng cho đấu giá trực tuyến vửa qua thì bộ tài chính mới chỉ có tham khảo một số quốc gia để đưa ra luật về đấu giá trực tuyến tại Việt Nam hiện nay đấu giá thì vẫn hoạt động theo luật của bộ tư pháp về đấu giá tài sản của các tổ chức cá nhân, các tài sản của nhà nước thì…

Đọc