Ngành thẩm định giá

Chiến lược giá không độc quyền

Chiến lược giá không độc quyền

–  Chiến lược về giá không độc quyền áp dụng cho một số sản phẩm thông thường ví dụ như những ngành của tôi đang làm là về cung cấp mica miền đất thịnh, việc này khi khách hàng cần một sản phẩm thì họ thường cho nhiều đơn vị báo giá khác nhau để đi đến chínnh sách là giá của ai rẻ nhất cho đến khi họ nhận được mức giá thấp nhất mà nhà cung cấp mang lại, lúc này chúng ta sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt về giá của các loại sản phâm lúc này doanh nghiệp sẽ có những chiến lược về cạnh tranh sản phẩm khác nhau, việc này dẫn đến doanh nghiệp sẽ có những chiến lược kinh doanh phù hợp với kế hoạch của mình, điều này doanh nghiệp phải có một khả năng đòi hỏi thật sự giỏi nếu không sẽ bị thị trường đào thải.

 chien luoc gia khong doc quyen

Chiến lược giá không độc quyền

–  Ví dụ như trong ngành quảng cáo: Một số sản phẩm có thể là cạnh tranh khốc liệt, một số sản phẩm mang tính chất đặc trưng, về uy tín cũng như về quy mô, khi chúng ta muốn phát triền một doanh nghiệp theo kiểu này chúng ta phải vượt trội hơn đối thủ của chúng ta một số yếu tố sau đây về Chiến lược giá không độc quyền:

– Kỹ năng quản lý.

– Kỹ thuật công nhân hoàn thiện sản phẩm.

– Phong cách và cách thức phục vụ khách hàng.

– Nhà cung cấp và các dịch vụ hỗ trợ thêm bên ngoài v.v…

 Gia-doc-quyen-khong-canh-tranh.JPG

giá độc quyền không cạnh tranh

Doanh nghiệp phải tự lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm chất lượng, giá cả mềm nhất, có thề là sản phẩm này không có lợi nhuận, nhưng dòng tiền có thể mang lại lợi nhuận cho những sản phẩm khác, qua đó thì những công ty này mới mong tồn tại và phát triền với những sản phẩm giá không độc quyền.

định giá miền đất thịnh.com

 

Tìm kiếm thêm với từ khóa: Chiến lược giá không độc quyền

Bài viết liên quan: Tư vấn giá độc lập

Related Posts