Định giá & thẩm định giá Nhà, đất

Đấu giá trực tuyến

Đấu giá trực tuyến

Vừa qua còn có một số khách hàng, một số bạn bè hỏi về đấu giá qua mạng, hay còn gọi là đấu giá trực tuyến.
Mình chia sẻ thêm về phần đấu giá tài sản qua mạng.
– Theo luật đấu giá thì hiện nay chúng ta chưa có hành lang pháp lý về đấu giá tài sản đấu giá tài sản qua mạng, các hình đấu giá của các web site hiện nay là một hình thức gọi là bán hàng qua mạng và dùng các chiêu thức khác, để gọi là đấu giá thôi chứ thực chất hệ thống pháp lý nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chưa cho phép một doanh nghiệp nào tổ chức đấu giá qua mạng.
– Vừa qua bộ tài chính mới có cuộc gặp gỡ với một số đối tác của nước ngoài để hỗ trợ hình thức đấu giá qua mạng này, phải có hạ tầng tốt thì mới tổ chức đấu giá qua mạng được, về đấu giá hiện nay chúng ta có hình thức đấu giá phải là thực tế, tức doanh nghiệp có đủ điều kiện về đấu giá tài sản, sau đó doanh nghiệp thực hiện đấu giá thực tế.
– 1. Người tham gia đấu giá phải có tiền cọc thường thì 10% nếu đấu giá trúng mà không mua tiền mất, nếu không trúng doanh nghiệp( công ty đấu giá) trả cọc lại.
– 2. Lý lịch về người , tổ chức tham gia đấu giá phải rõ ràng, và phải tới buổi đấu giá trực tiếp.
Về hình thức đấu giá, qua mạng mình nghĩ thời gian sắp tới chính phủ cũng cấp phép cho đấu giá qua mạng, nếu doanh nghiệp đủ các điều kiện yêu cầu của chính phủ như công nghệ đấu giá, đội ngũ công nghệ thông tin, đội ngũ xử lý sự cố, và một số yêu cầu khác thì mới cho đấu giá qua mạng, và quan trọng là lượng tiền khách hàng chuyển cọc quá lớn, nếu lỡ doanh nghiệp đấu giá bỏ chạy, không trả lại thì sao?.
P/s Hình thức đấu giá tư nhân Công ty TNHH và Công ty Cổ Phần đều hoạt động được trong luật đấu giá hiện nay, nhưng chưa cho đấu giá trực tuyến, doanh nghiệp được dùng phương tiện trực tuyến để quảng cáo cho cuộc đấu giá, quảng cáo tài sản đấu giá, sau đó người tham gia đấu giá phải tới phòng đấu giá, hoặc cử người đại diện theo luật pháp của Việt Nam.

Related Posts