Dịch vụ Thẩm định giá

Dịch vụ Thẩm định giá – Thuật ngữ thẩm định giá xuất hiện đầu tiên vào năm 2003 khi bộ tài chính trình làng khung đầu tiên trong lịch sử thẩm định giá Việt Nam, tiêu chuẩn thẩm định giá.

 

dich vu tham dinh gia

Dịch vụ thẩm định giá miền đất thịnh

Hình ảnh minh họa: Dịch vụ thẩm định giá miền đất thịnh

– Qua đó năm 2006 từ định giá xuất hiện lần đầu tiên khi Bộ xây dựng lấn sân và xuất hiện từ định giá , từ định giá trước đây trực thuộc nhà được được trưng dụng như những quyền phủ quyết của tài sản đối với quyền này chúng ta có quyền đủ của 3 quyền về tài sản, trong đó có quyền tối cao nhất là quyền về định đoạt của tài sản, nhưng trong luật đất đai của Việt Nam đất đai là sở hữu toàn dân nên không có quyền định đoạt đối với tài sản đó, trong trường hợp cần thiết nhà nước có quyền trưng dụng đối với tài sản là bất động sản.

Dịch vụ thẩm định giá được xem như một từ chính quy của thị trường tài chính của Việt Nam hiện nay thẻ thẩm định viên về giá được hành nghề rộng rãi trong thị trường Việt Nam.

– so với các nước thì thị trường thầm định giá của Việt Nam cũng còn khá mới mẻ, trong xu thế hội nhập thị trường chúng ta cần có những hành lang pháp lý, chúng ta đang có những bước tiến trong ngành thẩm định giá trong nhân sự cũng như chất lượng và  số lượng thẩm định viên hoạt động trong ngành thẩm định giá.

Bài viết liên quan: Thẩm định giá

Tìm kiếm google với từ khóa: dịch vụ thẩm định giá miền đất thịnh