Định giá & thẩm định giá Nhà, đất

Dịch vụ thẩm định giá Sài Gòn

Dịch vụ thẩm định giá Sài Gòn

Nhà đất là tài sản có giá trị nên việc lựa chọn định giá là điều tất yếu của mọi cá nhân ,tổ chức, trước  khi mua bán hoặc có giao dịch gì chúng ta nên chọn cho mình một tổ chức để định giá tài sản, và bản thân của chủ nhà cũng cần nên tự định giá tài sản của mình, bằng phương thức so sánh  giá thị trường của những căn nhà kế bên, sau đó gọi thêm dịch vụ định giá nhà đất nữa là hợp lý, chúng ta sẽ có được giá chuẩn cho tài sản của chúng ta.

Hiện nay có 5 phương pháp định giá của tài sản bao phương pháp so sánh, phương pháp chi phí, phương pháp thặng dư, phương pháp lợi nhuận, phương pháp lợi nhuận, mỗi phương pháp định giá, thẩm định giá đều có những  khía cạnh riêng của nó, chúng ta cần cân nhắc trước tiên là phương pháp so sánh giá thị trường là điều chúng ta làm trước tiên.

Việc định giá nhà đất là một môn khoa học kết hợp với nghệ thuật để đưa ra môt mức giá hợp lý nhất, phù hợp với thị trường

Related Posts