Định giá, thẩm định giá nhà đất của chúng tôi

Định giá, thẩm định giá nhà đất của chúng tôi

Công ty định giá Miền Đất Thịnh một trong những đơn vị định giá đầu tiên của Việt Nam, hiện là đơn vị định giá bất động sản lớn nhất khu vực châu á, chúng tôi đang nổ lực cung cấp các dịch vụ định giá bất động sản cho nhiều mục đích khác nhau, Điều hành công ty Miền Đất Thịnh Là một trong những cựu sinh viên trường đại học marketing chuyên về đạo tạo ngành định giá của Việt Nam.

Định giá nhà .

Định giá đất

Tư vấn định giá mua bán.

Định giá chứng minh tài sản.

Tư vấn giá độc lập

Định giá tài sản đảm bảo vay vốn

Định giá phát mãi tài sản

Định giá tính thuế

Định giá phân chia tài sản

Định giá cho thuê

Định giá tính giá thành sản phẩm

Cung cấp thông tin về giá

Dịch vụ Thẩm định giá

Định giá

Định giá nhà đất

 

 

 Định giá Miền Đất Thịnh .com 

Tel: (08) 66606344

Mobi: 0987033169

Mobi: 0902485219

Email: miendatthinh@yahoo.com.vn

Web: dinhgiamiendatthinh.com