Định giá & Thẩm định giá bất động sản tại sài gòn

Định giá,Tư vấn giá Bất động sản

Định giá,Tư vấn giá Bất động sản

Khi cần mua bán chia tách hoặc cho tặng,  trước khi bán hoặc giao dịch chúng ta cần biết tài sản của chúng ta giá bao nhiêu?. việc quan tâm của người mua cũng có thể là quan tâm đến giá, có thể là giá trị thị trường, cũng có thể là giá trị phi thị trường, nếu giá thị thị trường thì là mức giá đang giao dịch trên thị trường, còn giá trị phi thị trường là mức giá chúng ta có mua cao hơn hoặc thấp hơn mức giá ngoài thị trường, ví dụ như nhà kế bên muốn mua mở rộng phần thêm phần nhà đã có của mình ở một lô đất liền kề, hoặc có thể là họ biết một thông tin quan trọng nào đó mà giá sẽ tăng trong thời gian tới, hoặc có thể là một biến động nào đó mang tính chất không bình thường của tài sản gọi là mức giá phi thị trường của tài sản

Trong trường hợp mức giá phi thị trường thì định giá viên, hoặc thẩm định viên phải  phải đưa ta luận chứng có liên quan đến mức giá mà tài sản đó có được.

Trường hợp ngược lại thì được gọi là mức giá thị trường

 

Related Posts