Ngành thẩm định giá

Luật pháp về đấu giá trực tuyến

Luật pháp về đấu giá trực tuyến

Hiện nay chúng ta chưa có luật áp dụng cho đấu giá trực tuyến vửa qua thì bộ tài chính mới chỉ có tham khảo một số quốc gia để đưa ra luật về đấu giá trực tuyến tại Việt Nam hiện nay đấu giá thì vẫn hoạt động theo luật của bộ tư pháp về đấu giá tài sản của các tổ chức cá nhân, các tài sản của nhà nước thì cần có thẩm định trước khi mang ra bán đấu giá tài sản, trường hợp doanh nghiệp tự thẩm định phải thành lập hội đồng thẩm định giá, việc này tùy thuộc vào tài sản của cơ quan nào quản lý.

Qua đó các trang web hay các công ty nói là đấu giá trực tuyến là không hợp lý, chẳng qua là một hình thức bán hàng qua mạng chứ không phải là đấu giá trực tuyến, việc tham gia đấu giá trực tuyến hiện nay là chưa có cơ sở pháp lý, cũng như chưa có một hành lang pháp lý để đảm bảo cho người tham gia đấu giá trực tuyến.

Trong xu thế hiện nay thì các nước trên thế giới đã đấu giá trực tuyến nhiều hàng hóa, nhưng vì nước chúng ta phát triển sau nên cần xây dựng một hành lang pháp lý hoàn chỉnh cũng như cần chuẩn bị một hạ tầng kỹ thuật tốt để đảm bảo về quyền lợi của các bên tham gia đấu giá.

 

 

 

 

 

Related Posts