Triển khai kiến trúc

Triển khai kiến trúc là công việc quan trọng và nhất thiết để giám sát , thi công , tiết kiệm thời gian , chi phí cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Triển khai kiến trúc ngày càng phát triển và được sự trợ giúp của các phần mềm hiện có , công việc được miêu tả cơ bản như sau :

-Triển khai bản vẽ thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp (kiến trúc công trình và tổng thể), biết cấu tạo kiến trúc. – Bổ cấu tạo các chi tiết và hạng mục kiến trúc hồ sơ mang đến .                                                                                                     – Đi khảo sát hiện trạng , đánh giá hiện trạng hoặc thực hiện công tác giám sát nếu cần   .                                                             – Triển khai , quản lý hồ sơ thiết kế theo từng giai đoạn và theo quy định  .                                                                                       – Độc lập triển khai bản vẽ , tính toán nội dung và  khối lượng công việc.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được triển khai kiến trúc  hợp lý nhất , nhanh nhất , nhiều ưu đãi nhất ngay hôm nay.