Tư vấn giá & đầu tư bất động sản

Định giá & cấp chứng thư định giá nhà đất, bất động sản, cho các mục địch khác nhau

Định giá & cấp chứng thư định giá nhà đất, bất động sản, cho các mục địch khác nhau

với những phương án, sự thấu hiểu cho khách hàng, đưa ra các phương án hợp lý, chúng tôi mong muốn cho khách hàng các khoản đầu tư mong muốn , nhằm đạt những khoản lợi nhuận có thể mong đợi, trong chiến lược đầu tư của mình nhằm trách các khoản rủi ro như tính pháp lý, các phương thức khác như lựa chọn tài sản và thực hiện danh mục tư vấn đầu tư.

Chúng tôi chuyên thực hiện các phương án tư vấn đầu tư như sau,

Kiểm tra tính pháp lý của bất động sản, giấy tờ, pháp lý, giá.

Dự trù nguồn thu chi của khách hàng cân đối các khoản đầu tư có liên quan.

Đưa ra mong muốn tỷ lệ lơi nhuận thích hợp để tư vấn cho khách hàng đầu tư.

Đưa kiến nghị đầu tư thích hợp cho khách hàng.

Mọi chi tiết liên hệ

0987 033 169 (Mr: Thạch ) Định giá viên bất động sản, chuyên viên tư vấn định giá bất động sản

 

 

 

Related Posts